Fram för Piratpartiet

Jag hoppas att snåljåparna i Piratpartiet även kommer att driva igenom att man ska få allt man vill gratis. Först skulle de ta sådant där de kan använda liknande argument som vid fildelning. Typ: Inget fysiskt föremål blir stulet. Därmed borde taxi bli gratis och alla typer av tjänster. När detta sedan är genomfört kan det börja handla om föremål. Till slut har vi ett paradis där alla springer in och ut ur varandras hem med varandras ägodelat.

En riktigt vidrig människa

Följande egenskaper kännetecknar en riktigt vidrig människa: fet, medelålders, man, vit. I nu nämnd ordning. Är denna person dessutom intresserad av sex, så pratar vi om ett riktigt avskum. Sex är främst förbehållet folk upp till 30. Det tråkiga för oss män är att det är precis detta de flesta av oss har att se fram emot.

RSS 2.0